2. Ποιος είναι ο επικοινωνιακός στόχος των αγγελιών;

 

Βασικός στόχος των αγγελιών είναι να πείσουν τους αναγνώστες τους για την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται, έτσι ώστε να επιτευχθεί η πώληση, ενοικίαση, γνωριμία κλπ.

 Για τον λόγο αυτό, πρέπει ταυτόχρονα:
α) να ενημερώσουν, προσφέροντας τις απαραίτητες πληροφορίες για το προϊόν ή την υπηρεσία, και
β) να προσελκύσουν πιθανούς ενδιαφερόμενους, προβάλλοντας, αποκρύπτοντας και αξιολογώντας πληροφορίες.
            Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιτευχθούν σε όσο το δυνατόν μικρότερο κείμενο γίνεται, καθώς η δημοσίευση της αγγελίας συνήθως κοστίζει σύμφωνα με τον αριθμό των λέξεων που περιέχει. Επιπλέον, οι αναγνώστες μπορεί να ψάχνουν και να συγκρίνουν πολλές εναλλακτικές προσφορές και, επομένως, διαθέτουν περιορισμένο χρόνο για κάθε αγγελία.
Γενικά:

η αγγελία πρέπει μέσα σε περιορισμένο χώρο να ενημερώσει και να πείσει τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες

 .