6. Κλιτικές τάξεις των ουσιαστικών

Τα ουσιαστικά ανάλογα με τον τρόπο που κλίνονται (και την κατάληξη που φέρουν στην ονομαστική του ενικού) χωρίζονται σε οκτώ κλιτικές τάξεις:

 
 
1η τάξη: αρσενικά και θηλυκά σε -ος (ο άνθρωπος, ο φίλος, η οδός)
2η τάξη: αρσενικά σε -ης, -ας, -ς (ο ποιητής, ο ταμίας, ο καφές, ο παππούς)
3η τάξη: θηλυκά σε , -η και -ού (η ημέρα, η πηγή, η πολυλογού)
4η τάξη: θηλυκά σε με πληθυντικό σε -εις (η πόλη, η δύναμη)
5η τάξη: ουδέτερα σε -ο (το φυτό, το μωρό)
6η τάξη: ουδέτερα σε (το φιλί, το σκυλί)
7η τάξη: ουδέτερα σε -ος (το ψύχος, το τείχος)
8η τάξη: ουδέτερα σε -α (το ψέμα, το αίμα)