5. Καταλήξεις των ουσιαστικών

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι καταλήξεις των ουσιαστικών στον ενικό και πληθυντικό αριθμό. Τα ουσιαστικά χωρίζονται ανάλογα με το γένος τους αλλά και με βάση των αριθμό των συλλαβών, δηλαδή σε ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα.
 
 
Αρσενικά ουσιαστικά
 
Παραδείγματα
 
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ισοσύλλαβα
-ος
-οι
ο φίλος
οι φίλοι
-ας
-ες
ο ταμίας
οι ταμίες
-ης
-ες
ο ποιητής
οι ποιητές
Ανισοσύλλαβα
-ας
-άδες
ο μπελάς
οι μπελάδες
-ης
-ηδες
ο βαρκάρης
οι βαρκάρηδες
-ης
-ες/-άδες
ο αφέντης
οι αφεντάδες
-ες
-έδες
ο καναπές
οι καναπέδες
-ους
-ούδες
ο παππούς
οι παππούδες
-ας
-είς
ο γραμματέας
οι γραμματείς
 
 
Θηλυκά ουσιαστικά
 
Παραδείγματα
 
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ισοσύλλαβα
-ες
η χαρά
οι χαρές
-ες
η αγάπη
οι αγάπες
-
η ηχώ, η πειθώ
   -
-ος
-οι
η έξοδος
οι έξοδοι
Ανισοσύλλαβα
-αδες
η αγελάδα
οι αγελάδες
-ου
-ουδες
η αλεπού
οι αλεπούδες
-εις
η δύναμη
οι δυνάμεις
Ουδέτερα ουσιαστικά
 
Παραδείγματα
 
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
Ισοσύλλαβα
-ο
το βουνό, το σχολείο
τα βουνά, τα σχολεία 
-ια
το παιδί
τα παιδιά
-ος
το έδαφος
τα εδάφη
Ανισοσύλλαβα
-μα
-ματα
το διάστημα
τα διαστήματα
-ιμο
-ιματα
το τρέξιμο
τα τρεξίματα
-τα
το φως, το καθεστώς
τα φώτα, τα καθεστώτα 
-ντα
το συμφέρον, το καθήκον, το μέλλον αλλά το μηδέν
τα συμφέροντα, τα καθήκοντα, τα μέλλοντα αλλά τα μηδενικά
-τα
το ύδωρ
τα ύδατα
-ος
το γεγονός
τα γεγονότα
το βράδυ, το στάχυ
τα βράδια, τα στάχυα