Άσκηση 1

Να γράψετε τις ενεργητικές και παθητικές μετοχές των παρακάτω ρημάτων, όπως στο παράδειγμα:

Ρήμα

Ενεργητική μετοχή

Παθητική Μετοχή

μιλώ

μιλώντας

μιλημένος

τρώω

 

 

απλώνω

 

 

αθροίζω

 

 

ακουμπώ

 

 

εγκαταλείπω

 

 

μαθαίνω

 

 

νικώ

 

 

βάφω

 

 

αδικώ

 

 

επιβαρύνω

 

 

μαζεύω

 

 

κοιμάμαι

 

 

διπλώνω

 

 

διώχνω

 

 

κάνω

 

 

εκνευρίζω

 

 

Απάντηση

Απάντηση

Ρήμα

Ενεργητική μετοχή

Παθητική Μετοχή

μιλώ

μιλώντας

μιλημένος

τρώω

τρώγοντας

φαγωμένος

απλώνω

απλώνοντας

απλωμένος

αθροίζω

αθροίζοντας

αθροισμένος

ακουμπώ

ακουμπώντας

ακουμπισμένος

εγκαταλείπω

εγκαταλείποντας

εγκαταλελειμμένος

εγκαταλειμμένος

μαθαίνω

μαθαίνοντας

μαθημένος

νικώ

νικώντας

νικημένος

βάφω

βάφοντας

βαμμένος

αδικώ

αδικώντας

αδικημένος

επιβαρύνω

επιβαρύνοντας

επιβαρυμένος

μαζεύω

μαζεύοντας

μαζεμένος

κοιμάμαι

--

κοιμισμένος

διπλώνω

διπλώνοντας

διπλωμένος

διώχνω

διώχνοντας

διωγμένος

κάνω

κάνοντας

καμωμένος

εκνευρίζω

εκνευρίζοντας

εκνευρισμένος

 

 

Άσκηση 2

Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω ενεργητικές μετοχές ως προς το είδος τους (π.χ. τροπική, χρονική, αιτιολογική, υποθετική).

 1. Πηγαίνοντας στη δουλειά, συνάντησα την Μαρία.
 2. Ήρθε πιστεύοντας πως έχω αλλάξει γνώμη. 
 3. Ερχόταν τρέχοντας για να προλάβει.
 4. Ρωτώντας πας στην πόλη!
 5. Κυνηγώντας τα όνειρά σου, κερδίζεις πολλά.
 6. Πιστεύοντας πως θα τα καταφέρει, πήγε να ζήσει σε άλλη πόλη, γνωρίζοντας όλες τις πιθανές δυσκολίες.
Απάντηση

Απάντηση

 1. Πηγαίνοντας: Χρονική
 2. πιστεύοντας: Αιτιολογική
 3. τρέχοντας: Τροπική
 4. Ρωτώντας: Τροπική
 5. Κυνηγώντας: Υποθετική
 6. Πιστεύοντας: Αιτιολογική – Εναντιωματική
 

Άσκηση 3

Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω παθητικές μετοχές ως προς τον συντακτικό τους ρόλο (π.χ. υποκείμενο, κατηγορούμενο, αντικείμενο, επιθετικός ή επιρρηματικός προσδιορισμός).

 1. Τελικά ήταν ο μόνος που βγήκε κερδισμένος από αυτή την ιστορία.
 2. Ο Παναγιώτης είναι ένας καλλιεργημένος άνθρωπος κι αυτό φαίνεται.
 3. Η συνισταμένη ορίζεται ως το διανυσματικό άθροισμα των συνιστωσών.
 4. Φαινόταν τόσο κουρασμένος από την δουλειά που τελικά δεν του μίλησα για αυτό που με απασχολεί.
 5. Μετά από χρόνια ήταν όλα πια περασμένα ξεχασμένα.
 6. Τα διορθωμένα γραπτά βρίσκονται στο γραφείο μου.
 7. Θα μετρήσω τους καλεσμένους και θα σου πω να ετοιμάσεις τα φαγητά.
 8. Με κοίταξε απορημένος κι έφυγε χωρίς να πει κουβέντα.
Απάντηση

Απάντηση

 1. κερδισμένος: Κατηγορούμενο
 2. καλλιεργημένος: Επιθετικός προσδιορισμός
 3. Η συνισταμένη: Υποκείμενο
 4. κουρασμένος: Κατηγορούμενο
 5. περασμένα, ξεχασμένα: Κατηγορούμενο
 6. Τα διορθωμένα:. Επιθετικός προσδιορισμός
 7. καλεσμένους: Αντικείμενο
 8. απορημένος: Επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου