5. Μεταφραστικά δάνεια

Τα δάνεια αυτά είναι πιο δύσκολο να αναγνωριστούν, αφού

η γλώσσα που τα παίρνει δεν τα παίρνει «ολόκληρα», με την προφορά τους (τη μορφή τους) και τη σημασία τους, αλλά δανείζεται μόνο τη σημασία (την αντίστοιχη έννοια) μεταφράζοντάς την με λέξεις που ήδη υπάρχουν στο λεξιλόγιό της

 . Η λέξη ουρανοξύστης είναι μεταφραστικό δάνειο, αφού μεταφράζει «λέξη προς λέξη» το αγγλικό sky-scraper που δημιουργήθηκε πρώτο. Οι εκφράσεις δημόσιες σχέσεις, βιβλίο τσέπης, ξέπλυμα χρημάτων είναι επίσης μεταφραστικά δάνεια από τις αντίστοιχες αγγλικές public relations, pocket book, money laundering. Και μεταφραστικό δάνειο είναι και η σχετικά νέα χρήση της λέξης παράθυρο για να δηλώσει «έναν από τους ορθογώνιους χώρους στην οθόνη του υπολογιστή ή της τηλεόρασης», αφού τη σημασία αυτή την απέκτησε κάτω από την επίδραση της αντίστοιχης χρήσης του αγγλικού window.