1. Εισαγωγή

Γλωσσικός δανεισμός είναι η διαδικασία μέσα από την οποία μια γλώσσα παίρνει  στοιχεία από μια άλλη γλώσσα και τα ενσωματώνει κατά κύριο λόγο στο λεξιλόγιο, αλλά και στη γραμματική, στο συντακτικό ή στην προφορά της

 . Το πιο σημαντικό πράγμα για τον δανεισμό ανάμεσα στις γλώσσες είναι το πόσο φυσικός και αναπόφευκτος είναι. Από τη στιγμή που οι ομιλητές μιας γλώσσας έρχονται σε επαφή με ομιλητές μιας άλλης γλώσσας (αυτός είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος δανεισμού αλλά όχι, όπως θα δούμε, ο μοναδικός), είναι πολύ πιθανό λέξεις από τη μια να περάσουν στην άλλη. Όλες οι γλώσσες δανείζουν και δανείζονται λέξεις, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο, για να καλύψουν ανάγκες του λεξιλογίου τους. Τα λεξιλογικά δάνεια είναι τα πιο συνήθη και τα πιο εμφανή σε μια γλώσσα (οι ομιλητές της ελληνικής εύκολα αναγνωρίζουν τις λέξεις μάρκετινγκ ή κομπιούτερ ως δάνεια), αλλά είναι δυνατόν (αν και πιο σπάνιο) μια γλώσσα να δανειστεί και φθόγγους, μορφήματα ή και συντακτικά σχήματα από μια άλλη.