Βιβλιογραφία

Αρχάκης, Α. & Μ. Κονδύλη. 2011. Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας. 3η έκδοση. Αθήνα: Νήσος.
Δραγώνα, Θ. 2007. Στερεότυπα και προκαταλήψεις. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3227/933.pdf.
Holmes, J. 1992. An Introduction to Sociolinguistics. Λονδίνο & Νέα Υόρκη: Longman.
Κωστούλα-Μακράκη, Ν. 2001. Γλώσσα και κοινωνία: Βασικές έννοιες. Αθήνα: Μεταίχμιο.