5. Υπάρχουν γλωσσικές προκαταλήψεις στο σχολείο;

Στο σχολείο ισχύουν συνήθως οι εξής συνθήκες:
 
Η κατάσταση αυτή έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:
 
επσιήμανσηΤέτοιοι χαρακτηρισμοί αποτελούν γλωσσικές προκαταλήψεις, καθώς τα παιδιά αυτά έχουν μάθει να χρησιμοποιούν μια γλώσσα διαφορετική από αυτή του σχολείου και δεν μπορούν από μόνα τους να καταλάβουν πώς να καλύψουν αυτή τη διαφορά.

 Τελικά, δεν μπορούν να καταλάβουν όσα λέγονται στην τάξη και να συμμετάσχουν σε αυτά, μολονότι μπορεί να είναι όσο έξυπνα και εργατικά είναι και τα υπόλοιπα αν βρεθούν σε ένα περιβάλλον που διευκολύνει την επικοινωνία για αυτά.
Συνοπτικά: