4. Γιατί οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν πάντα την πρότυπη ποικιλία, ώστε να είναι αρεστοί;

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα εξής:
Άρα:

Η γλωσσική χρήση κάθε ομιλητή/τριας εξαρτάται από τις εμπειρίες που έχει στην κοινότητα όπου ζει, και οι εμπειρίες αυτές δεν είναι οι ίδιες για όλους/ες μας.