2. Τι είναι οι γλωσσικές προκαταλήψεις;

Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα μπορεί να αφορούν τα γλωσσικά χαρακτηριστικά και τις γλωσσικές επιλογές των ανθρώπων.

 Τα πιο συνηθισμένα στερεότυπα σχετίζονται με γλωσσικές χρήσεις οι οποίες διαφοροποιούνται από αυτό που θεωρείται «κανόνας» ή «πρότυπη» γλώσσα (π.χ. γλώσσα του σχολείου) και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο αξιολογούνται αρνητικά.
 
Ωστόσο, για τη γλωσσολογία

δεν υπάρχει φυσικός/ή ομιλητής/τρια που να μη γνωρίζει τη γλώσσα του/της

 : όλοι/ες οι φυσικοί/ές ομιλητές/τριες κατέχουν τη γλώσσα η οποία ομιλείται στην κοινότητα στην οποία ανήκουν, εκτός ίσως από τα νήπια και όσους/ες τη μαθαίνουν ως δεύτερη ή ξένη.