1. Τι είναι οι προκαταλήψεις;

Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα βασίζονται σε γενικεύσεις τις οποίες κάνουμε και οι οποίες συνήθως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα

 . Για παράδειγμα, καμιά φορά λέμε
 

Με βάση τη μερική εμπειρία που μπορεί να έχουμε με έναν περιορισμένο συνήθως αριθμό Άγγλων/

ίδων, γυναικών, νέων, πολιτικών κλπ. καταλήγουμε σε ένα γενικό –θετικό ή αρνητικό– συμπέρασμα για το σύνολό τους.  Η πρακτική αυτή μάς προσφέρει μια εύκολη κατηγοριοποίηση των ανθρώπων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσουμε τα εκάστοτε επιχειρήματά μας.