Άσκηση 1

Αφού διαβάσετε προσεκτικά την παραπάνω ενότητα για τις γλωσσικές προκαταλήψεις στο σχολείο, να συζητήσετε στην τάξη τρόπους με τους οποίους θα μπορούσατε να καταπολεμήσετε τις προκαταλήψεις αυτές μέσα στην τάξη. Με ποιους τρόπους θα μπορούσατε εσείς ως μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί να βοηθήσετε όσα παιδιά δυσκολεύονται να συμμετάσχουν στο μάθημα επειδή δεν γνωρίζουν τη γλώσσα του σχολείου αρκετά καλά;

Απάντηση

Απάντηση

Ενδεικτικοί τρόποι καταπολέμησης των γλωσσικών προκαταλήψεων μέσα στην τάξη θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθοι:

 

  • Συζήτηση για τις διαφορετικές γλώσσες ή ποικιλίες που γνωρίζουν και χρησιμοποιούν οι μαθητές/τριες στην καθημερινή τους ζωή εκτός σχολείου, δίνοντας έμφαση στο πότε και για ποιους λόγους χρησιμοποιούν καθεμιά από αυτές. Οι μαθητές/τριες καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι οι άνθρωποι στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν περισσότερες της μιας ποικιλίες, καθεμιά σε διαφορετικές συνθήκες.
  • Μαθήματα σχετικά με τις γλώσσες ή τις ποικιλίες αυτές, για την ιστορία των ομάδων που τις χρησιμοποιούν, τις παραδόσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Τέτοια μαθήματα θα προσφέρονται και για διαθεματική αξιοποίηση στο πλαίσιο διαφορετικών μαθημάτων (γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία, λογοτεχνία, θεατρική παιδεία, μουσική κλπ.).
  • Αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας γλωσσικής γνώσης των μαθητών που αφορά μη πρότυπες γλώσσες ή ποικιλίες. Στόχος εδώ δεν είναι η σύγκριση και η αντιπαραβολή με την πρότυπη, αλλά η συνειδητοποίηση τόσο των διαφορετικών γλωσσικών στοιχείων που τις αποτελούν όσο και των διαφορετικών περιστάσεων όπου αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως (π.χ. την πρότυπη τη συναντάμε στα σχολικά εγχειρίδια ή στις εφημερίδες, ενώ τις μη πρότυπες ποικιλίες σε συνομιλίες εντός της οικογένειας ή με φίλους/ες).
  • Πολιτιστικές εκδηλώσεις με στόχο την ανάδειξη της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας των σημερινών σχολείων.

Ενίσχυση και πρόσθετη βοήθεια προς μαθητές/τριες που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι/ες με την πρότυπη γλώσσα, τόσο από τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και από τους/τις συμμαθητές/τριές τους.

 

 

Άσκηση 2

Σκεφτείτε και αφηγηθείτε στην τάξη περιστατικά στα οποία ο τρόπος που ένας άνθρωπος μιλούσε επηρέασε θετικά ή αρνητικά την άποψή σας γι’ αυτόν. Να αναφερθείτε και στο αν η γνώμη που αρχικά σχηματίσατε γι’ αυτόν επιβεβαιώθηκε ή διαψεύστηκε στη συνέχεια και με ποιον τρόπο.