4. Σε κάθε γεωγραφική περιοχή ομιλείται μια διαφορετική γλωσσική ποικιλία

Οι ομιλητές/τριες που κατοικούν σε μια γεωγραφική περιοχή ή κατάγονται από αυτή διαφοροποιούνται γλωσσικά από όσους/ες δεν κατοικούν σε αυτή την περιοχή ή δεν κατάγονται από αυτή. Μιλούν δηλαδή διαφορετική διάλεκτο ή διαφορετικό ιδίωμα.  

Η διάλεκτος που χρησιμοποιείται στην πρωτεύουσα ενός κράτους συνήθως αναδεικνύεται ως νόρμα και συχνά επηρεάζει τη γλωσσική χρήση όσων διαμένουν σε αυτό, ενώ τελικά καθιερώνεται και επιβάλλεται ως η επίσημη γλώσσα του κράτους αυτού.