3. Κάθε κοινωνική ομάδα διαθέτει μια γλωσσική ποικιλία με ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Κάθε ομιλητής/τρια είναι μέλος διαφορετικών κοινωνικών ομάδων οι οποίες ορίζονται με βάση κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως είναι η ηλικία, το φύλο, η κοινωνική τάξη, η επαγγελματική ομάδα, τα ενδιαφέροντα κλπ. Έτσι,

εξοικειώνεται με τις κοινωνιολέκτουςκοινωνικές διαλέκτους) που αντιστοιχούν στις ομάδες αυτέ

 ς. Τέτοιες είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες: