2. Κάθε ομιλητής/τρια μιλάει και γράφει με τον δικό του/της ιδιαίτερο τρόπο

Ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα, τη γεωγραφική και κοινωνική καταγωγή μας, τα ενδιαφέροντά μας κλπ. εξοικειωνόμαστε και συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα στοιχεία από όσα είναι διαθέσιμα σε μια γλώσσα.

Το σύνολο των επιλογών που κάνουμε και αποτελούν το ξεχωριστό, προσωπικό μας ύφος ονομάζεται ιδιόλεκτος. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ατομική, ανεπανάληπτη γλωσσική ποικιλία

 .