1. Υπάρχει μία, ενιαία γλώσσα;

Η κοινή αντίληψη θέλει τη γλώσσα να είναι ενιαία και ομοιογενής. Συχνά λέμε, ακούμε και γενικά θεωρούμε αυτονόητες τέτοιου είδους τοποθετήσεις όπως «την ίδια γλώσσα μιλάμε όλοι/ες», «η ελληνική γλώσσα είναι μία και κοινή για όλους/ες μας» κλπ.

Στην πραγματικότητα όμως η γλώσσα είναι ένα σύνολο από γλωσσικές ποικιλίες που διαφέρουν λιγότερο ή περισσότερο μεταξύ τους

 . Αυτές τις γλωσσικές ποικιλίες που χρησιμοποιούν οι ομιλητές/τριες σε διαφορετικά περικείμενα μελετάει η κοινωνιογλωσσολογία.
Στη συνέχεια θα δούμε πώς οι (κοινωνιο)γλωσσολόγοι επιχειρούν να ταξινομήσουν τις ποικιλίες αυτές, χρησιμοποιώντας όρους όπως ιδιόλεκτος, κοινωνιόλεκτος, διάλεκτος, διαγλώσσα και επίπεδο ύφους.