3. Ποια είναι τα αποτελέσματα των γλωσσικών στάσεων;

Οι στάσεις απέναντι στη γλώσσα δεν εκφράζουν μόνο τις αντιλήψεις και τα συναισθήματά μας, αλλά μας παρακινούν σε συγκεκριμένες πράξεις, όπως, για παράδειγμα, να μάθουμε ή να μη μάθουμε μια ξένη γλώσσα, να συναναστρεφόμαστε ή όχι συγκεκριμένους ανθρώπους, να ταξιδεύουμε ή όχι σε περιοχές όπου ομιλούνται διαφορετικές γλώσσες ή ποικιλίες από τη μητρική μας, να φτιάχνουμε λεξικά ή γραμματικές, να επικοινωνούμε ή όχι μέσα από ορισμένα κειμενικά είδη, να προτιμάμε ορισμένες λέξεις, φράσεις ή γενικότερα χρήσεις ως «πρότυπες» ή να τις απορρίπτουμε ως «κακές», «λανθασμένες» κλπ.
 
Με άλλα λόγια, οι γλωσσικές στάσεις που αναπτύσσονται σε μια κοινότητα

επηρεάζουν:

·         τη γλώσσα και την ίδια τη ζωή των ομιλητών/τριών·
·         τη διατήρηση ή την εξαφάνιση μιας γλώσσας ή μιας ποικιλίας ή συγκεκριμένων γλωσσικών τύπων (βλ. και γλωσσική αλλαγή και νεκρή γλώσσα ·         την εκμάθηση νέων ποικιλιών/γλωσσών και την ευκολία με την οποία γίνεται αυτό· ·         τις σχέσεις, την επικοινωνία και την κατανόηση μεταξύ των κοινωνικών ομάδων (π.χ. μεταξύ αστικών και αγροτικών ομάδων, μεταναστευτικών και ντόπιων ομάδων)· ·         τις πολιτικές αποφάσεις σχετικά με το ποιες γλώσσες, ποικιλίες και κειμενικά είδη διδάσκονται στα σχολεία και την αντιμετώπιση που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα θέματα αυτά.