2. Πού οφείλονται και τι δηλώνουν οι γλωσσικές στάσεις;

Σχετικά με την προέλευση και τη διάδοση των γλωσσικών στάσεων, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα εξής: