Τι μάθαμε

·         Η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών επηρεάζει τη μορφή της γλώσσας και διαιωνίζεται μέσα από συγκεκριμένες χρήσεις της.
·         Οι γλωσσικές επιλογές και η γλωσσική συμπεριφορά των ανδρών και των γυναικών συχνά παρουσιάζουν συστηματική διαφοροποίηση. Η γλωσσική αυτή διαφοροποίηση οφείλεται εν πολλοίς στις διαφορετικές και άνισες κοινωνικές θέσεις που καταλαμβάνουν τα δύο φύλα.
·         Οι άνθρωποι με βάση τις γλωσσικές επιλογές τους μπορούν να κατασκευάσουν κοινωνικά χαρακτηριστικά που δεν ευθυγραμμίζονται αναγκαστικά με τις αναμενόμενες ιδιότητες του κοινωνικού τους φύλου.