6. Πρόσφατος προβληματισμός για τη σχέση γλώσσας και φύλου

– Οι άνθρωποι δεν έχουν μια σταθερή ταυτότητα η οποία καθορίζει τη γλωσσική τους συμπεριφορά.
– Ο καθένας και η καθεμιά μας μπορούμε να προβάλουμε έναν διαφορετικό εαυτό ανάλογα με την (κοινωνική και επικοινωνιακή) περίσταση στην οποία βρισκόμαστε και τον (κοινωνικό και επικοινωνιακό) στόχο τον οποίο επιδιώκουμε.
Ως εκ τούτου, μια γυναίκα μπορεί να επιλέξει γλωσσικούς τύπους και επικοινωνιακές στρατηγικές  που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους άνδρες ώστε να προβάλει τον εαυτό της με κοινωνικά χαρακτηριστικά που συνήθως αποδίδονται στους άνδρες (π.χ. σκληρότητα και αυτοπεποίθηση). Αντίστροφα, ένας άνδρας μπορεί να επιλέξει γλωσσικούς τύπους και επικοινωνιακές στρατηγικές που συνήθως χρησιμοποιούνται από τις γυναίκες ώστε να προβάλει τον εαυτό του με κοινωνικά χαρακτηριστικά που συνήθως αποδίδονται στις γυναίκες (π.χ. ευαισθησία και κατανόηση).
Οι παραπάνω παρατηρήσεις μάς οδηγούν στο συμπέρασμα ότι επσιήμανσητο κοινωνικό φύλο μπορεί μεν (σε κάποιο βαθμό) να διαμορφώνει τη γλώσσα και τη γλωσσική συμπεριφορά, αλλά, επιπλέον, συγκεκριμένες γλωσσικές επιλογές μπορούν να κατασκευάσουν χαρακτηριστικά που συνδέονται με το κοινωνικό φύλο.