5. Η γλωσσική συμπεριφορά των δύο φύλων

Έχει διαπιστωθεί πως οι γυναίκες κατά την ομιλία τους συχνά αλλά όχι υποχρεωτικά
·         επιλέγουν τύπους της επίσημης γλώσσας
·         αποφεύγουν τις βωμολοχίες
·         γνωρίζουν και χρησιμοποιούν λεπτές χρωματικές διαβαθμίσεις (βεραμάν, σομόν, λιλά, κ.α.)
·         χρησιμοποιούν ερωτήσεις με τις οποίες δείχνουν αβεβαιότητα ή ζητούν επιβεβαίωση για αυτό που δηλώνουν π.χ. είναι πολύ όμορφα εδώ! Δεν είναι; Θα φύγουμε κατά τις 5, ε;
·         αποφεύγουν να διακόπτουν τους συνομιλητές τους και τις συνομιλήτριές τους
·         όταν μιλούν ταυτόχρονα με τον συνομιλητή και/ή τη συνομιλήτριά τους, έχουν συνήθως σκοπό να τον/την υποστηρίξουν και να τον/την βοηθήσουν να συνεχίσει π.χ. ναι ναι, και μετά;, για πες μου;
·         επιδιώκουν τη συμφωνία κατά την εξέλιξη της συνομιλίας, ενώ η διαφωνία τους γίνεται με τρόπο έμμεσο
·         αποκαλύπτουν τα προβλήματα και τα συναισθήματά τους.
 
Έχει διαπιστωθεί πως οι άνδρες κατά την ομιλία τους συχνά αλλά όχι υποχρεωτικά
·         επιλέγουν τύπους που αποκλίνουν από τη επίσημη γλώσσα, όπως ιδιωματικούς, μάγκικους τύπους και βωμολοχίες
·         προβάλλουν τις ικανότητες και τα επιτεύγματά τους
·         δείχνουν αυτοπεποίθηση
·         εκδηλώνουν ανταγωνιστικότητα κατά την εξέλιξη των συνομιλιών και διακόπτουν για να πάρουν το λόγο
·         διαφωνούν με άμεσο και έντονο τρόπο
·         αποφεύγουν να μιλούν για τα προβλήματα και τα συναισθήματά τους
 

Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις στη γλωσσική συμπεριφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών αναδεικνύουν την ανισοτιμία των κοινωνικών θέσεων που καταλαμβάνουν τα δύο φύλα

 . Δηλαδή: οι άνδρες, ως το κοινωνικά «ισχυρό φύλο», επιδεικνύουν γλωσσικά την κοινωνική τους αυτοπεποίθηση, ενώ οι γυναίκες, ως το κοινωνικά «ασθενές φύλο», προσπαθούν μέσω της χρήσης της γλώσσας να διαχειριστούν την κοινωνική τους ανασφάλεια.
 

è Η συνειδητοποίηση των παραπάνω διαφοροποιήσεων θα πρέπει να έχει ως στόχο την αμφισβήτηση της γλωσσικής ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επιπλέον, θα πρέπει να μας οδηγήσει να σκεφτούμε τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο κοινωνικοποιούνται τα δύο φύλα, γεγονός που παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής αυτής ανισότητας.