3. Κοινωνικό φύλο [gender]

Αντίθετα,

ο όρος κοινωνικό φύλο αναφέρεται στους κοινωνικούς ρόλους που αποδίδονται στα δύο φύλα

 . Ειδικότερα, αναφέρεται στις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται μεταξύ των δύο φύλων ως προς τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τα προνόμια στους χώρους της εργασίας, της οικογένειας, της διασκέδασης κλπ. Σε αντίθεση με το βιολογικό φύλο, τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού φύλου:
·         δεν είναι σταθερά και, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν,
·         διαφοροποιούνται από κοινωνία σε κοινωνία
·         και από εποχή σε εποχή.
 
Η πρόσφατη κοινωνιογλωσσική έρευνα εστιάζει την προσοχή της κυρίως στη σχέση της γλώσσας με το κοινωνικό φύλο.

Τα ευρήματά της εντάσσονται συνήθως σε δύο κατηγορίες:

·       τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα αναφέρεται στα δύο φύλα
·       τον τρόπο με τον οποίο οι ομιλητές και οι ομιλήτριες  χρησιμοποιούν τη γλώσσα
 
Ας δούμε όμως καθεμιά από τις δύο αυτές κατηγορίες.