2. Βιολογικό φύλο [sex]

Ο όρος βιολογικό φύλο αναφέρεται στα βιολογικά (ανατομικά και αναπαραγωγικά) χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τους άνδρες από τις γυναίκες.

 Τα χαρακτηριστικά αυτά θα μπορούσαμε να πούμε ότι
·         είναι σταθερά
·         κοινά για όλους τους ανθρώπους
·         ισχύουν σε κάθε εποχή
·         και σε κάθε κοινωνία.