1. Εισαγωγικά

·         Έχετε ποτέ παρατηρήσει τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα αναφέρεται στα δύο φύλα;
·         Έχετε σκεφτεί ότι το φύλο μας μπορεί να προσδιορίζει (αλλά και να προσδιορίζεται από) τον τρόπο που επιλέγουμε να μιλάμε; 
Από το 1970 κι έπειτα, η κοινωνιογλωσσολογία, κλάδος της επιστήμης της γλωσσολογίας, αρχίζει να μελετάει τον συσχετισμό της γλώσσας με εξωγλωσσικούς παράγοντες όπως η ηλικία των ομιλητών, η κοινωνική τους θέση, η καταγωγή τους κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, ένα θέμα που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον είναι η σχέση γλώσσας και φύλου.
Απαραίτητη εδώ είναι η διάκριση ανάμεσα στο βιολογικό φύλο [sex] και το κοινωνικό φύλο [gender]: