Άσκηση 1

Χωριστείτε σε ομάδες αγοριών και κοριτσιών. Η ομάδα των αγοριών θα πρέπει να προσπαθήσει να περιγράψει πώς θα ήταν μια συζήτηση των κοριτσιών για ένα συγκεκριμένο θέμα (π.χ. για μια εκδρομή, για έναν διαγωνισμό τραγουδιού, για τη συμπεριφορά ενός καθηγητή ή μιας καθηγήτριας). Η ομάδα των κοριτσιών θα πρέπει αντίστοιχα να περιγράψει πως θα ήταν η συζήτηση των αγοριών για το ίδιο θέμα.

Σκεφτείτε: Με ποια κοινωνικά χαρακτηριστικά των γυναικών και με ποια των ανδρών μπορούν να συνδεθούν οι γλωσσικές επιλογές τους, όπως τις περιγράψατε προηγουμένως;

Συζητήστε τις διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν μεταξύ σας.

 

 
 

Άσκηση 2

Αναζητήστε σε ένα λεξικό ουσιαστικά που να δηλώνουν επαγγέλματα υψηλού αλλά και χαμηλότερου κύρους. Συντάξτε καταλόγους με τα ουσιαστικά που έχουν α) μόνο θηλυκό τύπο, β) μόνο αρσενικό τύπο, γ) και θηλυκό και αρσενικό τύπο. Συζητήστε τα ευρήματά σας.

 

 
 

Άσκηση 3

Παρακολουθήστε μια τηλεοπτική συζήτηση. Παρατηρήστε προσεκτικά πώς οι συνομιλητές/τριες αναφέρονται στο κοινό – που προφανώς αποτελείται τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες. Επικεντρωθείτε σε προσφωνήσεις, τύπους αντωνυμιών, ουσιαστικών και επιθέτων. Καταγράψτε και συζητήστε τις παρατηρήσεις σας.

 

 
 

Άσκηση 4

Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τους κατάλληλους όρους:

άνδρες, κοινωνικό φύλο, γλωσσική συμπεριφορά, συνομιλίες γυναικών, ανδρικές συνομιλίες, γλωσσικός σεξισμός, βιολογικό φύλο, γυναίκες, επικοινωνιακή περίσταση, ταυτότητα.

 

α. Ο όρος ________ αναφέρεται στα σταθερά, ανατομικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τους άνδρες από τις γυναίκες σε όλες τις κοινωνίες και σε κάθε εποχή.

β.   Έχει διαπιστωθεί πως οι ________  συχνότερα από ότι οι ________  κάνουν χρήση ιδιωματικών και υβριστικών τύπων, προβάλλουν τις ικανότητές τους με αυτοπεποίθηση και εκδηλώνουν ανταγωνιστικότητα προς τον\την συνομιλητή\τριά τους.

γ. Ο ____________ αποτελεί φαινόμενο κατά το οποίο οι όποιες κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων προβάλλονται μέσα από το γλωσσικό σύστημα μιας κοινωνίας.

δ. Η χρήση τύπων της επίσημης γλώσσας, η αποφυγή της άμεσης διαφωνίας καθώς και η έκφραση προβληματισμών και συναισθημάτων αποτελούν πιο συχνά χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε ____________.

ε. Ο όρος  ____________ αναφέρεται στους διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους και τα διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά των δύο φύλων, όπως αυτά διαμορφώνονται στα πλαίσια της εκάστοτε κοινωνίας.

Απάντηση

Απάντηση

α) βιολογικό φύλο

β) άνδρες, γυναίκες

γ) γλωσσικός σεξισμός

δ) συνομιλίες γυναικών

ε) κοινωνικό φύλο