Τι μάθαμε

·         Οι σύνδεσμοι είναι άκλιτες λέξεις που χρησιμεύουν στη σύνδεση μεταξύ λΟεων.

·﷽﷽﷽﷽ροτιμετότε ο ουμε τον έξεων, φράσεων και προτάσεων.

·         Διακρίνονται σε παρατακτικούς και υποτακτικούς συνδέσμους ανάλογα με τη συνδετική δομή στην οποία συμμετέχουν.

·         Χωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με τη σημασία τους.