5. Τί πρέπει να προσέχουμε

@ Πολλές φορές μπερδεύουμε κάποιους συνδέσμους με άλλες λέξεις που μοιάζουν πολύ με αυτούς. Γι’ αυτό προσέχουμε πολύ τις μικρές διαφορές και ...
ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ:
Προσοχή!
πωςà ειδικός σύνδεσμος
πώς à τροπικό επίρρημα
 
Προσοχή!
πουà ειδικός σύνδεσμος
που à αναφορική αντωνυμία
πού à τοπικό επίρρημα
 
Προσοχή!
ότι à ειδικός σύνδεσμος
ό,τι à αναφορική αντωνυμία