4. Η σύνδεση των προτάσεων: Κατηγορίες συνδέσμων

Όπως είπαμε, οι σύνδεσμοι που συνδέουν δυο προτάσεις μεταξύ τους χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τους παρατακτικούς και τους υποτακτικούς συνδέσμους. Οι παρατακτικοί σύνδεσμοι συνδέουν ίδιες προτάσεις μεταξύ τους, δηλαδή κύριες με κύριες και δευτερεύουσες με δευτερεύουσες

Οι υποτακτικοί σύνδεσμοι, από την άλλη, είναι αυτοί που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε μια δευτερεύουσα πρόταση (μια πρόταση, δηλαδή, που δεν στέκεται μόνη της στον λόγο κι εξαρτάται πάντοτε από μια κύρια πρόταση).  

 

Όταν δεν χρησιμοποιούμε κάποιο σύνδεσμο, αλλά κόμμα (,) ανάμεσα προτάσεις τότε ο τρόπος σύνδεσης ονομάζεται ασύνδετο σχήμα.

 Π.χ.

Κάθε πρωί το ίδιο πρόγραμμα, ξυπνάω, πλένομαι,

ντύνομαι, φεύγω για το σχολείο στις οχτώ.

 

Πολλές φορές τον ρόλο ενός συνδέσμου αναλαμβάνουν προθέσεις ή επιρρήματα που χρησιμοποιούμε για να ξεκινήσουμε μια πρόταση, όπως για παράδειγμα: εκεί που

Εκεί που ήμουν έτοιμη να φύγω, την είδα μπροστά μου.