2. Τί είναι οι σύνδεσμοι;

Σύνδεσμοι

ονομάζονται οι μικρές, άκλιτες  λέξεις που χρησιμοποιούμε για να συνδέσουμε δυο λέξεις ή προτάσεις μεταξύ τους.  

Θα γυρίσω σπίτι επειδή είμαι κουρασμένος.

Προτιμάς να μείνω ή να φύγω;

Μου αρέσουν πολύ τα φρούτα και τα λαχανικά.

Όπως φαίνεται από τα παραδείγματα, οι σύνδεσμοι είναι πολλών ειδών και ο καθένας έχει διαφορετικές λειτουργίες, ανάλογα με το τί θέλουμε να δηλώσουμε κάθε φορά. Έτσι χρησιμοποιούμε διάφορους συνδέσμους για να δηλώσουμε προσθήκη, αιτία, χρόνο, σκοπό κ.τ.ό. Ας δούμε, όμως, πιο αναλυτικά τα διάφορα είδη συνδέσμων στα νέα ελληνικά.