1. Τι είναι η σημασιολογία;

Σημασιολογία

είναι η μελέτη της σημασίας στις φυσικές γλώσσες [Μ1] . Οι σημασιολόγοι αναπτύσσουν θεωρίες που εξηγούν πώς οι λέξεις αποκτούν τη σημασία τους, πώς ερμηνεύονται από τους ομιλητές μιας γλώσσας και πώς οι σημασίες των λέξεων συνδυάζονται στην ερμηνεία μεγαλύτερων μονάδων λόγου, όπως οι φράσεις και οι προτάσεις.