Τι μάθαμε

·         Το κατηγορούμενο χαρακτηρίζει ή προσδίδει μια ιδιότητα στο υποκείμενο ή το αντικείμενο μιας πρότασης.

·         Εισάγεται μόνο με ορισμένα ρήματα, τα λεγόμενα συνδετικά, και σπανιότερα με ορισμένα μη συνδετικά ρήματα με τη βοήθεια του ως.

·         Συμφωνεί πάντοτε ως προς την πτώση, το γένος και τον αριθμό με το υποκείμενο ή το αντικείμενο που χαρακτηρίζει.

·         Το ρόλο κατηγορουμένου αναλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες λέξεων, αλλά κυρίως επίθετα και ουσιαστικά.