4. Τύποι κατηγορουμένου

Ως κατηγορούμενο μπορούμε να έχουμε τις ακόλουθες κατηγορίες λέξεων: