Άσκηση 1

Βρείτε τα κατηγορούμενα στις ακόλουθες προτάσεις:

1.      Ας είστε πολύ προσεκτικός σας παρακαλώ πολύ!

2.      Η κατάσταση φαίνεται να είναι εκτός ελέγχου.

3.      Ο Μάριος μιλά ως πρόεδρος της τάξης.

4.      Την αποκάλεσαν τρελή.

5.      Τα παιδιά κλήθηκαν να απολογηθούν για τα σπασμένα καθίσματα στις αίθουσες.

6.      Η γιαγιά μου είναι πολύ καλή, γενναιόδωρη, χαρούμενη, χαμογελαστή και αισιόδοξη.

7.      Η Μυρτώ είναι σήμερα έτσι και έτσι και ο Μιχάλης είναι επίσης πότε έτσι και πότε αλλιώς.

8.      Θεωρήθηκε ως απάτη η προσφυγή στις κάλπες.

9.      Κληρώθηκε γενικός γραμματέας του συλλόγου.

10.  Η μικρή μου αδελφή μοιάζει με τη μητέρα μου.

Απάντηση

Απάντηση

1.      προσεκτικός / επίθετο σε ρόλο κατηγορουμένου .

2.      να είναι εκτός ελέγχου / πρόταση σε ρόλο κατηγορουμένου.

3.      ως πρόεδρος / κατηγορούμενο με το ως.

4.      τρελή / κατηγορούμενο αντικειμένου.

5.      να απολογηθούν για τα σπασμένα καθίσματα στις αίθουσες / πρόταση σε ρόλο κατηγορουμένου.

6.      καλή, γενναιόδωρη, χαρούμενη, χαμογελαστή, αισιόδοξη / επίθετα σε ρόλο κατηγορουμένου.

7.      έτσι και έτσι και πότε έτσι και πότε αλλιώς / επίρρημα σε ρόλο κατηγορουμένου.

8.      ως απάτη / κατηγορούμενο με ως.

9.      γενικός γραμματέας / ονοματική φράση σε ρόλο κατηγορουμένου.

10.  με τη μητέρα μου / προθετική φράση σε ρόλο κατηγορουμένου.

 

 

Άσκηση 2

Εντοπίστε τα λάθη στις ακόλουθες προτάσεις και διορθώστε τα:

1.     Σήμερα είμαι πολύ στεναχωρημένοι.

2.     Όλα τα παιδιά της τάξης πρέπει να φαίνεσαι αγαπημένα.

3.     Η αγάπη και το μίσος είστε δύο έμφυτα συναισθήματα των ανθρώπων.

4.     Τον διόρισαν υπουργός παιδείας.

5.     Η κοπελιά σου μου φάνηκε συμπαθητικός.

Απάντηση

Απάντηση

1.      Λάθος: στεναχωρημένοι – Σωστό: στεναχωρημένος/η γιατί το κατηγορούμενο πρέπει να συμφωνεί σε γένος και αριθμό με το υποκείμενο με πάνω.

2.      Λάθος: φαίνεσαι – Σωστό: φαίνεστε,  για τον ίδιο λόγο με πάνω.

3.      Λάθος: είστε – Σωστό: είναι, για τον ίδιο λόγο με πάνω.

4.      Λάθος: υπουργός – Σωστό: υπουργό, για τον ίδιο λόγο με πάνω.

5.      Λάθος: συμπαθητικός – Σωστό: συμπαθητική, για τον ίδιο λόγο με πάνω.

 

 

Άσκηση 3

Σχηματίστε προτάσεις με τη βοήθεια των στοιχείων που σας δίνονται, σύμφωνα με το παράδειγμα:

είμαι + κατηγορούμενο επίθετο = Ο παππούς μου είναι αήττητος.

 

1.      Αποδεικνύομαι + κατηγορούμενο ουσιαστικό.

2.      Κρίνομαι + πρόταση.

3.      Αγωνίζομαι + ως + κατηγορούμενο.

4.      Φαίνομαι + επίθετα.

5.      Μοιάζω + πρόταση.

Απάντηση

[Προτεινόμενες απαντήσεις]

1.      Τελικά αποδεικνύεσαι τεμπέλης.

2.      Ο κατηγορούμενος θα κριθεί για την πράξη του στο δικαστήριο.

3.      Αγωνίστηκε ως γνήσιος πατριώτης.

4.      Τα παιδιά φαίνονται ευχαριστημένα και ενθουσιασμένα.

5.      Σήμερα μοιάζεις να είσαι κουρασμένη.