Τι μάθαμε

·         Το άρθρο είναι κλιτό μέρος του λόγου που μπαίνει μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα αλλά και σε μία ολόκληρη πρόταση δηλώνοντας τη μεταξύ τους σχέση.

·         Έχουμε δύο είδη άρθρων: το οριστικό και το αόριστο.

·         Το οριστικό άρθρο ορίζει κάτι το συγκεκριμένο και γνωστό στους ομιλητές, διαθέτει ενικό και πληθυντικό αριθμό και το ουδέτερο γένος του έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει σε ουσιαστικό ακόμα και μια πρόταση.

·         Το αόριστο άρθρο αναφέρεται αφηρημένα/ αόριστα σε κάτι, δεν απαντά στον πληθυντικό αριθμό, ενώ μπορεί να παραλειφθεί από τον λόγο.

·         Η σημασία που θα λάβει μια λέξη, ανεξάρτητα από το άρθρο με το οποίο θα συνοδεύεται, εξαρτάται από τη θέση της μέσα στην πρόταση. Συνεπώς, ένα άρθρο μπορεί να αποδώσει οριστική ή συγκεκριμένη σημασία/ αναφορά, αόριστη ή γενική σημασία/ αναφορά αλλά και γενικευτική σημασία/ αναφορά σε μια πρόταση.