5. Απουσία του αόριστου άρθρου

Το αόριστο άρθρο μπορεί να απουσιάζει όταν το όνομα έχει λειτουργία αντικειμένου ή περιέχεται σε εμπρόθετο σύνολο. Από τα παραδείγματα

Για να επιτύχουμε το πείραμα χρειάζεται υποψήφιος

Φέρε πρόκα και σφυρί

Άνοιξε το κουτί με (ένα) ειδικό κλειδί

 καταλαβαίνουμε ότι ο ομιλητής μιλάει για μια κατηγορία ατόμων (υποψήφιος) ή πραγμάτων (πρόκα, κλειδί) και δεν στοχεύει σε ένα μέλος της κατηγορίας (δηλαδή μία πρόκα, ένα σφυρί) αλλά στην έννοια «της πρόκας» ή «του σφυριού».

 

Επίσης, το αόριστο άρθρο δεν είναι συμβατό με ονόματα που δηλώνουν κάτι μη αριθμήσιμο (φέρε καφέ και ζάχαρη, η μητέρα πήρε αλάτι για το φαγητό), εκτός αν με τα άρθρα υπονοούμε κάποια μονάδα ή μέσο επιμερισμού, π.χ. Φέρε έναν καφέ (δηλ. ένα σακουλάκι καφέ) και μια ζάχαρη (δηλ. μια σακούλα ζάχαρη) καθώς γυρνάς.

 

Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, στις οποίες θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το αόριστο άρθρο, τελικά αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται, δίνοντας στην πρόταση διαφορετική απόχρωση ως προς την αναφορά της και αποκτώντας γενικευτική/ γενική σημασία. Για παράδειγμα στην πρόταση

Βιβλία και τετράδια μπορείτε να αγοράσετε από βιβλιοπωλείο ή βιβλιοχαρτοπωλείο

εννοούμε ότι κάποιος μπορεί να προμηθευτεί βιβλία και τετράδια από ένα οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο.