1. Εισαγωγή

Αν πούμε
το βιβλίο, η γυναίκα, οι άνθρωποι,
τότε όλοι αντιλαμβάνονται ότι αναφερόμαστε σε κάτι συγκεκριμένο. Αντίθετα, αν πούμε
μία εικόνα, ένας υπολογιστής, ένα άτομο,
τότε αναφερόμαστε αόριστα στις συγκεκριμένες οντότητες. Η διαφορά ανάμεσα στη συγκεκριμένη ή αόριστη αναφορά που εντοπίσαμε στα παραπάνω παραδείγματα οφείλεται στα άρθρα, τις μικρές λέξεις που προηγούνται των ουσιαστικών.