3. Άλλες περιπτώσεις συμφωνίας: ονοματικές φράσεις

Η κεφαλή κάθε ονοματικής φράσης καθορίζει το γένος, τον αριθμό και την πτώση των στοιχείων που την προσδιορίζουν

 – και συγκεκριμένα των άρθρων και των επιθέτων (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών και των αριθμητικών) και κάποιων αντωνυμιών:
            Ένας καλός νοσηλευτής
            Μια καλή νοσηλεύτρια
            Αυτή η κλεισμένη πόρτα
            Εκείνα τα σπασμένα κόκκινα παγκάκια
            Ο τρίτος και τελευταίος γιος του
            Όλες εκείνες οι χαμένες – αλλά όχι ξεχασμένες – πατρίδες
            Κάποιες μεγάλες ελληνίδες τραγουδίστριες
            Οποιοδήποτε μικρό αιγαιοπελαγίτικο νησί
            Έρχεται και τι να δει: το παράθυρο σπασμένο κι η κουζίνα ανακατεμένη.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θεωρούμε ότι το άρθρο, οι (δεικτικές κ.ά.) αντωνυμίες και οι επιθετικοί (και κατηγορηματικοί) προσδιορισμοί βρίσκονται σε σχέση συμφωνίας με το ουσιαστικό που προσδιορίζουν.