2. Συμφωνία υποκειμένου και κατηγορουμένου

            Ο Γιώργος είναι πονηρός.
            Η Μαρία είναι έξυπνη.
            Ο Γιώργος και η Μαρία είναι πλούσιοι.

Η σχέση συμφωνίας ως προς τον αριθμό επεκτείνεται και στο γένος, όταν πρόκειται για συμφωνία του υποκειμένου με το κατηγορούμενο

 . Σε πολλές περιπτώσεις ρημάτων που λειτουργούν ως συνδετικά, το υποκείμενο οφείλει να συμφωνεί ως προς τον αριθμό και το γένος με όσα κατηγορούμενα έχουν αυτά τα ονοματικά χαρακτηριστικά (δηλαδή τα επίθετα, τα αριθμητικά επίθετα, τις αντωνυμίες και τις μετοχές):
            Ο Γιώργος είναι αυτός που έψαχνα.
            Η Μαρία είναι αυτή που έψαχνα.
            Ο Γιώργος ήρθε πρώτος από όλους.
            Η Μαρία ήρθε πρώτη από όλους.
            Το παράθυρο το βρήκε σπασμένο.
            Την πόρτα την βρήκε σπασμένη.
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣΣτις περιπτώσεις αυτές, όταν το υποκείμενο περιλαμβάνει αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα, το κατηγορούμενο οφείλει να συμφωνεί με το γένος που επικρατεί

 :
            Η Μαρία και ο Γιάννης είναι πλούσιοι.
            [θηλυκό + αρσενικό] à αρσενικό
            Ο Γιώργος και η αδελφή του τερμάτισαν τελευταίοι.
            [αρσενικό + θηλυκό] à αρσενικό
            Ο πίνακας και το σφουγγάρι ήταν λερωμένοι.
            [αρσενικό + ουδέτερο] à αρσενικό
            Το παράθυρο και την πόρτα τα βρήκαμε σπασμένα.
            [ουδέτερο + θηλυκό] à ουδέτερο
            Η γάτα και το ποντίκι βρέθηκαν σώα και αβλαβή.
            [θηλυκό + ουδέτερο] à ουδέτερο
Το αρσενικό επικρατεί όλων των άλλων και το ουδέτερο φαίνεται να επικρατεί του θηλυκού (βλ. και γένος, γλωσσική ανισότητα).
 
Η συμφωνία οφείλει να εφαρμόζεται μόνο εφόσον υπάρχει αντίστοιχος τύπος σε αριθμό και γένος – σε κάθε άλλη περίπτωση το κατηγορούμενο παραμένει στο κανονικό του αριθμό και γένος:
            Ο φόνος είναι αμαρτία.
            Η κλοπή είναι έγκλημα.
            Αυτό το διαγώνισμα ήταν ένα μεγάλο λάθος.
            Αυτή η εξέταση ήταν ένα μεγάλο λάθος.
            Η είσοδος και το σαλόνι ήταν απίστευτης ομορφιάς.
            Ο διάδρομος και το μπαλκόνι ήταν τεραστίων διαστάσεων.