Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)

Οι μικρές Αγάπες

Οι μικρές Αγάπες όλες, μια φορά κι έναν καιρό, οι μικρές Αγάπες όλες κάμαν έναν άγριο σηκωμό.

5 Νά! Χιμάν κατά τον ένα, κατά το μεγάλο βασιλιά, κατά το μόνο, νά! χιμάν κατά τον Έρωτα, τονε ρίχνουν απ’ το θρόνο.

Ύστερα του βρίζουνε 10 το θεόρατο κορμί με το δαρμό, οι μικρές Αγάπες όλες, μια φορά κι έναν καιρό.

Ύστερα σε βράχο τον καρφώνουνε, κι από τα χαράματα ώς το βράδυ 15 οι μικρές Αγάπες, όχλοι αλύπητοι, το σαϊτεύουνε τ’ ολόφωτο σημάδι.

Ύστερα σβησμένο τον ξαπλώνουνε, σταίνουνε τραγούδι και χορό. Ω βασίλεμα, κατάβαθα, του ήλιου, 20 σε δακρύων και σ’ αιμάτων ωκεανό!

Ολοτρόγυρα στη λεύκα που την έχει ξεριζώσει ποταμού κατεβασιά κι ερημώθηκε κι απ’ όλα τα πουλάκια, βουίζουν έντομα ένα πλήθος φτερωτά.