Θεσσαλονίκη

Πόλη και πρόσφυγες

Συγκρότηση ενότητας: Δέσποινα Κακατσάκη

Τούμπα Μια συνοικία γεννιέται

Η Τούμπα, μια από τις παλιότερες προσφυγικές συνοικίες, ανήκε ανέκαθεν, αν και μεγάλη και πολυάριθμη, στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η χέρσα έκτασή της «κατοικείται» αρχικά από τα συμμαχικά στρατεύματα της Entente που εγκαθίστανται εδώ μετά την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ μετά την πυρκαγιά του 1917 υποδέχεται τους πυροπαθείς. Ουσιαστικά όμως η ιστορία της Τούμπας των μεταγενέστερων χρόνων ξεκινάει με τον ερχομό των Ρωσο-Καυκασίων προσφύγων του 1920-21 και σηματοδοτείται το 1922 από την εισροή χιλιάδων προσφύγων από τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη, την Κων/πολη και την Καππαδοκία. Στην υποενότητα αυτή μπορούμε να δούμε της συνθήκες στέγασης τα πρώτα χρόνια της προσφυγιάς.

Μετάβαση στο σημείο: Τούμπα