Θεσσαλονίκη

Πόλη και πρόσφυγες

Συγκρότηση ενότητας: Δέσποινα Κακατσάκη

Ντόπιοι και Άλλοι Ρατσισμός, ξενοφοβία και αποπομπή του Άλλου

Γιατί οι ντόπιοι αποκαλούν τους Μικρασιάτες πρόσφυγες τουρκόσπορους; Γιατί εμποδίζουν το γάμο των παιδιών τους με «ξένους»; Πώς φτάνει ο άνθρωπος από την εκμετάλλευση του άλλου στη βίαιη μεταχείρισή του και το ρατσισμό; Η υποενότητα αυτή μελετά περιστατικά ξενοφοβίας και αποπομπής της διαφορετικότητας από τον ερχομό των πρώτων προσφύγων στην πόλη μέχρι σήμερα.

Μετάβαση στο σημείο: Ντόπιοι και Άλλοι