Θεσσαλονίκη

Πόλη και πρόσφυγες

Συγκρότηση ενότητας: Δέσποινα Κακατσάκη

Γύρω από τα Τείχη Η ανθρώπινη δραστηριότητα

Οι κληματαριές στις αυλές, τα καφενεία, οι αθλητικές ομάδες, οι συνήθειες των απλών ανθρώπων αποτελούν το υλικό της υποενότητας αυτής που μελετάει την ανθρώπινη δραστηριότητα έτσι όπως εξελίσσεται στην πάροδο των χρόνων στις προσφυγικές γειτονιές γύρω από τα Τείχη του Επταπυργίου.

Μετάβαση στο σημείο: Γύρω από τα Τείχη