Θεσσαλονίκη

Πόλη και πρόσφυγες

Συγκρότηση ενότητας: Δέσποινα Κακατσάκη

Γύρω από τα Τείχη Σπίτια : από τη στέγαση στην κατεδάφιση

Παλιά τουρκόσπιτα ή σπίτια του Εποικισμού αλλά πάντα φτωχικά και πανομοιότυπα, τα σπίτια των προσφύγων στέγασαν τις ανάγκες τους στη νέα πατρίδα. Συγγραφείς, φωτογράφοι και τωρινοί κάτοικοι της Άνω Πόλης μάς ξεναγούν στο παρελθόν της αλλά και στα σύγχρονα προβλήματά της. Από τη στέγαση ως την κατεδάφιση : η διαδρομή της προσφυγικής μνήμης στην περιοχή γύρω απ’ τα Τείχη.

Μετάβαση στο σημείο: Γύρω από τα Τείχη