Θεσσαλονίκη

Πόλη και πρόσφυγες

Συγκρότηση ενότητας: Δέσποινα Κακατσάκη

Γύρω από τα Τείχη Ανθρώπινες φιγούρες

Η εγκατάσταση των «καινούριων» κατοίκων της πόλης δίνει άλλο χρώμα στις γειτονιές και οι προσωπικές τους ιστορίες εμπλουτίζουν την τοπική μικροϊστορία. Ο Κυριάκος, η κυρα-Ζαμπέτα, ο Λεωνίδας, ο Κλήμης Εφραίμογλου, οι γιαγιάδες του τότε και του σήμερα αποτελούν στην υποενότητα αυτή τους μυθοπλαστικούς ή ρεαλιστικούς ήρωες της καθημερινής ζωής στην Άνω Πόλη και οι δρόμοι γύρω από τα Τείχη γεμίζουν από τις συνήθειες και τις δραστηριότητές τους.

Μετάβαση στο σημείο: Γύρω από τα Τείχη