Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

14 Σεπτεμβρίου. Το λαϊκό συλλαλητήριο

«14 Σεπτεμβρίου. Το λαϊκό συλλαλητήριο». ΕΡΤ, Το Πανόραμα του 20ού αιώνα (1900-1940), Αθήνα 1984, επ.4, κεφ.12-13 (1.39'').
  • Κίνημα στο Γουδί → Ιστορία