Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Ε.Ο.Ν. Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας

«Ε.Ο.Ν. Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας». ΕΡΤ, Το Πανόραμα του 20ού αιώνα (1900-1940), Αθήνα 1983, επ.29, κεφ.20-21 (2.24΄).
  • Δικτατορία Μεταξά → Ιστορία