Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

4η Αυγούστου 1936

«4η Αυγούστου 1936. Δικτατορία». ΕΡΤ, Το Πανόραμα του 20ού αιώνα (1900-1940), Αθήνα 1983, επ.28, κεφ.2-3 (1.09΄).
  • Δικτατορία Μεταξά → Ιστορία