Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Συνθήκη των Σεβρών

«Συνθήκη των Σεβρών». ΕΡΤ, Το Πανόραμα του 20ού αιώνα (1900-1940), Αθήνα 1983, επ.13, κεφ.32-34 (1.05).
  • Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή → Ιστορία