Γραφικό

LIDDELL & SCOTT
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος 2007)

Αποτελέσματα για: "ὑπο-λόχᾱγος"

Βρέθηκε 1 λήμμα
ὑπο-λόχᾱγος, , αξιωματικός κάτω από τον λοχαγό, υπολοχαγός, σε Ξεν.