Γραφικό

LIDDELL & SCOTT
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος 2007)

Αποτελέσματα για: "ὑδάτιον"

Βρέθηκε 1 λήμμα
ὑδάτιον, τό, υποκορ. του ὕδωρ, ρυάκι, ποταμάκι, σε Πλάτ.